FÖMI

From Griki
Jump to: navigation, search

A Földmérési és Távérzékelési Intézet a magyar állam térképészeti cége.

Birtokolt közadatok

 • ingatlanügyi adatok
  • ingatlannyilvántartás (és kapcsolódó adatbázisok)
  • földügyi térképadatbázis (ingatlantérképek, közúttérképek, földügyi rétegek széles skálája) [kataszteri térképek]
 • országos térkép alapadatok
  • országos domborzati és vízrajzi alaptérkép [topográfiai térképek, domborzati modell, szintvonalrajz] (1:10 000)
  • országos közigazgatási alaptérkép
  • országos ortofotó adatbázis
  • CORINE Landcover CLC100 (HU) [1]
  • GeoID adatbázisok
  • földmérési alappont és magassági pont adatbázis (valamint GPS pont adatbázis)
 • földrajzinév adatbázis
 • országos térképi rétegek
  • rétegekhez tartozó adatbázisok


Jogi háttér

Működését az alábbi törvények határozzák meg:

 • 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről,
 • 1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról,
 • 2004. évi XVIII. tv. a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról,
 • 2007. évi XVII. tv. a mezőgazdasági és egyéb támogatásokhoz tartozó eljárások részleteiről,

Felügyelő szerve a Vidékfejlesztési Minisztérium, annak önállóan működő és gazdálkodó szerve. Feladatait jogszabály írja elő.

Lásd még

Extlink